Bursa Grafik Tasarım

GRAFİK TASARIM


Grafik Tasarımı bir mesajı iletmek için metnin ve görsellerin algılanabilir ve görülebilir bir düzlemde organize edilmesidir. Baskı, ekran, hareketli film gibi birçok ortamda uygulanabilir. Temel ilkeleri hizalama, denge, karşıtlık, vurgulama, hareket, görüntü, oran, yakınlık, tekrarlama, ritm, ve birliktir.


  • Kurumsal Kimlik Tasarımı
  • Logo Tasarımı
  • Kartvizit Tasarımı
  • Poster ve Afiş Tasarımı
  • Insert Tasarımı
  • E-bülten ve Mailing Tasarımı
  • Dergi, Broşür ve Katalog Tasarımı
  • İlan Tasarımı

Bursa Grafik Tasarım
Bursa Grafik Tasarım Bursa Grafik Tasarım Bursa Grafik Tasarım Bursa Grafik Tasarım Bursa Grafik Tasarım Bursa Grafik Tasarım

banner grafik tasarım, katalog tasarımı, insert tasarımı, urun tasarımı